Medicinsk laserbehandling

Medicinsk laserbehandling är idag en beprövad behandlingsmetod som används sedan 1960-talet, och som visat sig vara utan biverkningar eller rapporterade skador.

Lasrar är enkelt förklarat som en sorts ”lampa” som producerar synligt eller osynligt ljus. Det finns starka lasrar som man kan bränna och skära med ex: koldioxid lasern, men det finns även svagare lasrar som kan läka och lindra medicinska problem.

Till skillnad från allt annat ljus så är laserljusets egenskaper unika. Dessa unika egenskaper har visat sig ha positiva effekter på celler och vävnader. Över 40 års forskning visar att rätt typ av laserljus av rätt styrka och dos påverkar läkning och smärta.

När laserljus används för att minska smärta, inflammationer och främja läkning ex. sårbehandling kallas det för medicinsk laserbehandling. Internationellt kallas denna behandlingsmetod oftast för Low Level Laser Theraphy ( LLLT )

Vad är det som händer?

När man belyser med laser sker ett energiupptag i cellen som visat sig påverka cellens funktion positivt vilket stimulerar celler och vävnader till läkning.

( Påverkar friska celler som inte fungerar optimalt ).

Vilka effekter ger energiupptaget i cellerna?

*Stimulerar cellfunktioner

*Minskar smärta

*Reducerar inflammation

*Reducerar svullnader och ödem

*Främjar läkning

Vad kan behandlas?

Vetenskaplig forskning s.k dubbelblinda studier visar positiva resultat på bland annat: Ledvärk, nack och rygg värk, senproblem, knäartros, reumatism, och muskelvärk. Akuta skador ex: idrottsskador och efter operation.

Positiva effekter uppnås även på rörlighet och livskvalite.

Generellt är alla typer av inflammatoriska problem utmärkt att laserbehandla tack vare laserns förmåga att minska inflammationer.

Hur går behandlingen till?

Man belyser med laserljus den del av kroppen där problemet sitter. Oftast riktar man ett handstycke (kallas prob) där ljuset kommer ut mot huden. Synligt laserljus som rött eller grönt används vanligt vis på ytliga problem exempelvis sår, medan osynligt ljus oftast används på djupliggande problem såsom leder och muskulatur.

Gör behandlingen ont?

Behandlingen är normalt smärtfri, enkel och går relativt snabbt. Men vissa lasrar kan dock orsaka ett obehag som motsvarar känslan av ett stick med en liten nål när man belyser svarta tatueringar, svart hår eller hud.

Hur lång tid och hur många behandlingar?

En behandling kan ta allt från 1-30 min eller längre beroende på vad som ska behandlas.Oftast ges 2-9 behandlingar över en period på 2-3 veckor. Ibland räcker det med några få behandlingar och ibland kan det krävas fler behandlingar utspridda under en längre tid. Allt är individuellt.

Hur reagerar man efter behandling?

Rent generellt kan man säga att alla behandlingsreaktioner kan betraktas som positiva då de oftast är ett tecken på att behandlingen har gett effekt. Reaktionerna uppkommer oftast inom 24 timmar.

Följande kan uppträda:

*Tillfällig eller bestående smärtlindring

*Tillfällig ökad trötthet och ibland förbättrad sömn

*övergående värkreaktion, ofta orsakad av att läkningsprocesser satts igång.

Vid behandling av fullt frisk och normal vävnad märker man inga reaktioner alls!