Borttagning av ytliga blodkärl i ansiktet

Ytliga/brustna blodkärl
Ytliga små fina blodkärl uppstår oftast i ansiktet. Orsakerna till uppkomsten är mycket varierande. Man vet att de är vanligare hos kvinnor i övre medelåldern och att arvsanlag har stor betydelse. Genomgångna graviditeter, hormonella förändringar, statiska arbeten, förfrysning, solande eller hårda slag kan också bidra till utveckling av kärlförändringar.

Borttagning av kärl med KTP-laser i ansiktet
KTP-laser är det främsta instrumentet att ta bort kärl i ansiktet. Det avger mycket starka blixtar av grönt ljus från ett handstycke som hålls någon centimeter från huden. Laserns gröna ljus absorberas i de röda pigmenten i blodkärlet. Värme bildas som gör att blodet i kärlet koagulerar, vilket i sin tur medför att det tillbakabildas.
Bäst fungerar lasermetoden på ytliga blodkärl mindre än 0,5mm i diameter. (som i ansiktet)

De flesta hudproblem med röd färg kan behandlas dvs brustna blodkärl, kärlmissbildningar, hemangiom, röd näsa, diffus rodnad och eldsmärken.

Att tänka på före KTP laserbehandling
Huden skall vara så vit som möjligt. Mörk hud innehåller mycket pigment och då blir även huden upphettad av laserpulsen och inte bara kärlet. Det är därför viktigt att du inte är solbrun vid behandlingen. Detta gäller också s.k. brun utan sol. Det är därför man ofta inte kan behandla mörkhyade personer.

ytligablodkarl

Hur känns KTP laserbehandlingen?

Behandlingen i sig känns ungefär som ett nålstick efter varje ljuspuls, hur mycket beror på flertal faktorer så som hur mycket pigment finns i huden mm. En del tycker att det känns som om en gummisnodd spänns mot huden, men vanligen är behandlingen inte särskilt besvärande. Genom att metoden i sig bygger på att kärlen hettas upp får man normalt en viss brännskada och därigenom svullnad och rodnad.

Detta försvinner dock inom ett par dagar. I en del fall kan vattenblåsor uppkomma, viktigt är då att man INTE river på blåsorna då infektionsriken ökar och därigenom risk för ärrbildningar. En blåmärkesliknande missfärgning kan uppkomma i vissa fall vilken kvarstår i några veckor för att sedan försvinna.

Behandlingsresultat
Man kan aldrig garantera att ett kärl försvinner, men som regel får man en avsevärd förbättring. På små kärl får man ett bättre resultat än på grövre varför behandlingar i ansiktet ger ofta fina resultat.

Behandlingsperiod
Huden ska vara helt läkt när en behandling görs. Därför bör det vara 6-8 veckor mellan behandlingarna.

Behandlingsrisker
Ifall man efter behandling river på eventuellt uppkomna blåsor finns risk för infektion och ärrbildning. Tvätta dig därför försiktigt i ljummet vatten och använd mjukgörande kräm om huden känns torr.

Undvik sol i 4 veckor efter behandling.

Före och efter bilder

 ytliga